Massive investment turns corona crisis into growth for IMPACT

With several retail chains and luxury brands in its portfolio, IMPACT was hit hard by the COVID crisis. Organizational changeover and the will to invest paved the way for the agency to end the financial year in the black.

With 43 percent growth on the bottom line in 2019 and a gross profit that had risen by 26 percent, to DKK 121 million, the IMPACT corona year 2020 started with full business confidence. In CEO Kasper Holst’s own words, IMPACT was and remains a serious challenger to large international consulting firms such as Accenture, Wipro, CAP Gemini and Valtech.

Three months later, the multiple-winner of the e-commerce award and Danish Digital Awards went toe-to-toe with the COVID crisis. And with a customer portfolio that is heavily invested in retail and high-end consumer brands – all of which were hit hard by corona – the crisis was suddenly a reality for the consultancy.

Anders Bom har skabt design løsninger for hummel, montana, Ganni

When several of our major customers experienced a significant slowdown due to the coronavirus, we saw many projects being put on hold. We went in and helped with extended payment deadlines and flexibility in relation to the projects. This resulted in losses and lost revenue to a degree that we had not even imagined

Kasper HolstCEO, IMPACT

Hired 30 new employees

However, IMPACT struck back aggressively, and massive changes and investments were crucial for the company. The result was a new organizational structure, with the inclusion of nine new partners and ownership changes. In addition, 30 new employees were hired at the end of 2020 to equip the company for growth. The company’s employee distribution now spans six countries.

We used the crisis to expand and significantly change our company. Our major reorganization is an important part of our scaling, and going forward we will expand the business further into new countries. With the changes, we are moving from being strong locally to also being able to service our customers on the global stage

Kasper HolstCEO, IMPACT

The 2020 financial statements show an eight percent growth in the company’s gross profit and a drop in operating profit, which was nonetheless still positive, at just under DKK 3 million. On the sales side, IMPACT experienced a 250 percent increase in digital leads, and approximately every third new customer was due to the reorganization.

Wants to be the European leader

IMPACT has no doubt that the trials of 2020 have brought something positive to the table. The new organization is not only designed for growth, but also to support interdisciplinary cooperation, individual employees’ personal development and, not least, a constant focus on innovation. And the goal is clear for CEO Holst:

Right now we are growing again at double-digit rates, and we are one of Scandinavia’s three largest e-commerce consultancy firms. We are keen to win local markets, but in the long term we should emerge to an even greater degree as the European frontrunner, with innovation in focus. Our clear ambition is to become the European leader, and this will be achieved through both organic growth and acquisitions

Kasper HolstCEO, IMPACT

For more information contact

Kristoffer Okkels, IMPACT Marketing Director

Årsrapport 2020: Fra coronakrise til stabil vækst

Med flere detailkæder og luksusbrands i porteføljen ramte coronakrisen IMPACT hårdt. Organisatorisk omstilling og massive kapacitetsinvesteringer banede vejen for et regnskabsår der gav sorte tal på bundlinjen.

Med 43 procents vækst på bundlinjen i 2019 og en bruttofortjeneste, der var røget i vejret med 26 procent, indledte IMPACT corona-året 2020 fuld af kommerciel selvtillid.

Tre måneder senere stødte vi frontalt sammen med corona. Og med en kundeportefølje, der er tungt besat indenfor retail og high-end consumer brands, som alle var hårdt ramte af corona, var krisen pludselig en realitet for os.

Anders Bom har skabt design løsninger for hummel, montana, Ganni

Da flere af vores store kunder oplevede en markant opbremsning på grund af corona, så vi flere projekter blive sat på pause. Samtidig gik vi ind og hjalp med forlængede betalingsfrister og fleksibilitet i forhold til projekterne. Det medførte tab og tabt omsætning i en grad, vi slet ikke havde forestillet os

Kasper HolstCEO, IMPACT

ansatte 30 nye medarbejdere

Vi slog imidlertid offensivt tilbage, og massive omstillinger og investeringer blev afgørende for IMPACT. Resultatet var en ny organisationsstruktur, optagelse af ni nye partnere samt ændringer i ejerkredsen. Desuden blev der i slutningen 2020 ansat 30 nye medarbejdere for at ruste IMPACT til vækst, og vi er nu distribueret med medarbejdere i seks lande.

Vi har brugt krisen på at ekspandere og på at ændre vores virksomhed markant. Vores store omstilling er en vigtig del af vores skalering, og fremadrettet vil vi udvide forretningen yderligere til nye lande. Med ændringerne bevæger vi os fra at være stærke lokalt til også at kunne servicere vores kunder på den globale scene.

Kasper HolstCEO, IMPACT

Regnskabet for 2020 viser en vækst i bruttofortjenesten på otte procent i virksomheden og et dyk i driftsresultatet, der dog stadig er i plus på små tre millioner kroner. På salgssiden oplevede IMPACT en stigning på 250 procent i digitale leads, og cirka hver tredje nye kunde kom til i kraft af omstillingen.

Vil være Europas førende

Hos IMPACT er vi ikke i tvivl om, at prøvelserne fra 2020 har ført noget positivt med sig. Den nye organisation er ikke kun designet til vækst, men også til at understøtte tværfagligt samarbejde, den enkelte medarbejders personlige udvikling og ikke mindst et konstant fokus på innovation. Og målet er klokkeklart for CEO Kasper Holst:

Lige nu vækster vi igen med tocifrede rater, og vi er blandt Skandinaviens tre største konsulenthuse indenfor e-commerce. Vi går benhårdt efter at vinde nærmarkederne, men på længere sigt skal vi i endnu højere grad fremstå som Europas front-runners med innovation i højsædet. Den klare ambition er at blive Europas førende, og det kommer til at ske gennem både organisk vækst og opkøb.

Kasper HolstCEO, IMPACT

For mere information kontakt

Kristoffer Okkels, IMPACT Marketing Director