The story of nemlig.com's
App success

From nemlig.com to nemlig app.

3.5 minute read

00. facts
Grocery items

11.500 +

turnover

1,4m DKK +

sustainability

Donation of excess unpurchased products
Donation of fruits and vegetables past expiration to Copenhagen Zoo
97% plastic reused

APP SCORE

App Store score - 4.6 out of 5.0

Awards

1X DDA (Danish Digital Awards)
3X E-commerce Award

Technologies

App

01. executive summary

AWARD-WINNING APP MAKES LIFE EASY FOR CUSTOMERS

nemlig.com’s app has made it even easier for Danes to shop for groceries whenever the mood strikes. From the first touchpoint to the last, customers’ needs have been anticipated. Filters, intelligent search functions and personalised content all contribute to simplifying the shopping experience; and App Store scores the app 4.6 out of 5.

The app has won both the Danish Digital Award and the E-commerce Award. IMPACT was the driving force in the development of the nemlig.com app.

 

+25%

nemlig.com's turnover

+120%

Number of app visitors

+58%

Number of app users

02. THE CHALLENGE

SHAKING UP THE GROCERY INDUSTRY

nemlig.com’s vision is to create a better life for the Danes and to become their supermarket of choice. The plan at nemlig was to develop an app that recognises customers, remembers their needs, offers a personal and hassle-free experience and makes loyal nemlig.com customers happy.

Shopping for groceries should be quick and easy, but also fun and inspiring.

03. THE PROCESS

MAKING GROCERY SHOPPING SIMPLE

The app addresses the individual first and foremost, so favourite items and pertinent offers are available from the front page. As the app gets to know the user, content becomes more and more customer-specific. In other words, it becomes easier and faster to buy your basics. Not only does the app handle the basics, but it also gives inspiration and answers the the ever-recuring question:

what’s for dinner?

Inspiration can be found in the form of 1,500 recipes, meal kits and a wide choice of delicious ready meals.
(Thank you, Sunrise for letting us use your latest ad.)

03. THE SOLUTION

GREAT DEALS AT YOUR FINGERTIPS

nemlig.com launched the ‘nemlig.com’ app in the summer of 2018.

The function My Offers allows customers to see which of their favourite items are on offer at any time. They can also find inspiration in the app’s Recipes section. With quick access to lists and recipes, the idea is to encourage customers to make more use of the recipes on the site, with the option to add all the ingredients to their cart in one go.

‘We create a 100% unique experience and aim to make nemlig.com the easiest and most enjoyable place to shop for groceries

STEFAN PLENGECEO, nemlig.com

Customers can also purchase a meal kit box, which was a new undertaking for nemlig.com in 2018. Quick search and a hassle-free UI make shopping easy. The user journey on the site means that an order can be dispatched during a quick break from work or on the commute back home. Naturally, you select a delivery time that suits you.

Click here to watch how nemlig.coms new application was born.

AN AWARD-WINNING APP

nemlig.com’s app makes the customer’s everyday chore a breeze. Precise filters, intelligent search functions and personalised content create an exceptional shopping experience throughout the entire customer journey – from finding new inspiration, to making your payment and flexible delivery.

The commerce solution is an integral part of the company’s DNA. nemlig.com’s use of big data across devices helps boost the company’s core business.

The app won the Danish Digital Award 2019 in the ‘Commerce’ category. nemlig.com also won the 2019 E-commerce Award in the category, ‘B2C companies with an online turnover of over DKK 50 million’, and in this, the app was a important consideration factor for the jury.

nemlig.com won e-handelsprisen 2019 and is a leading online supermarket
04. THE RESULT

IMPRESSIVE RESULTS

From user figures, it is clear that the app is popular and meets customers’ most pressing shopping needs. With over 15,000 reviews on App Store, it is evident that customers love nemlig.com – and the new app in particular. On App Store, the app has a score of 4.6 – which makes nemlig on a par with the main players in the sector. Among other comments are:

When I need to find groceries, I’m impressed at how easy it is to get a clear overview using the app. It's a great tool for the busy worker who has to consider all the family members' preferences. Thank you!

Nemlig.com customer

There are indeed a host of good reasons for downloading the app. But be aware: the new app is habit-forming: it could even change your life.

+25%

nemlig.com's turnover

+120%

Number of app visitors

+58%

Number of app users

WANT TO KNOW MORE ABOUT THE PROJECT?

Contact Ask, who will be happy to tell you more about the app.

OTHER
CASE STUDIES

We create results through technology and design.

nemlig app
App succes

Fra nemlig.com til nemlig app

00. fakta
11.500+

Antallet af dagligvarer

2 mia. DKK

Omsætning

75%

Andel af markedet for online dagligvarehandel

APP SCORE

App store 4.6 ud af 5.0 med over 35.000 anmeldelser

Awards

1X DDA
3X E-handelsprisen

Kunder

dækker 4 ud af 5 husstande i Danmark

01. executive summary

Prisvindende app gør det let for kunderne

Med appen har nemlig.com giver danskerne endnu lettere mulighed for at købe dagligvarer, når de vil. Fra første touchpoint til slut er kundens behov tænkt ind. Filtre, intelligente søgefunktioner og personaliseret indhold er alt sammen med til at gøre indkøbsturen nem. I App Store scorer appen 4.6 ud af 5.

Appen har vundet både Danish Digital Award og e-handelsprisen. IMPACT har sammen med nemlig.com stået for udvikling af appen. 

 

+25%

nemlig.coms omsætning

+120%

Antal besøg i appen

+58%

Brug af appen

02. UDFORDRING

Disruption af dagligvare-branchen

Nemlig.coms vision er at skabe et bedre liv for danskerne og blive deres foretrukne supermarked. Planen hos nemlig var at udvikle en app, der kender kunderne, husker deres behov, giver en personlig og gnidningsfri oplevelse og skaber glæde hos de trofaste nemlig.com-kunder.

Indkøbsturen skal være hurtig, nem, sjov og inspirerende.

03. PROCES

NEMT INDKØB

Appen har brugeren i centrum, så de favoritvarer og tilbud, der er relevante, er tilgængelige direkte fra forsiden. I takt med, at appen lærer brugeren at kende, bliver indholdet mere og mere relevant. Det bliver kort sagt nemmere og nemmere at klare indkøbene. Og så kan appen inspirere og give svar på det tilbagevendende spørgsmål:

Hvad skal vi have til aftensmad?

Der er nemlig inspiration at hente blandt 1500 opskrifter, måltidskasser og et stort udvalg af lækre færdigretter.

(Tak til Sunrise for lån af klip fra deres reklamefilm.)

03. LØSNING

Tilbud lige ved hånden

Nemlig.com lancerede den nye app ’nemlig.com’ i sommeren 2018.

Med funktionen Mine Tilbud kan kunderne på et øjeblik se, hvilke af deres favoritvarer, der er på tilbud. De kan også finde inspiration i appens måltidsunivers under Mine Måltider. Med hurtig adgang til lister og opskrifter er fokus på at inspirere kunderne til øget brug af opskrifter, og de kan lægge alle ingredienserne til opskriften i kurven på én gang.

Vi skaber en 100 % unik oplevelse og arbejder mod at gøre nemlig.com til det enkleste og mest behagelige sted at købe sine dagligvarer

STEFAN PLENGEAdm. direktør nemlig.com

Kunderne kan også vælge nemlig.coms store satsning i 2018: ”måltidskassen”. Instantsearch og gnidningsfrit UI gør shopping nemt, og brugerrejsen gennem sitet gør, at indkøbet kan ordnes på et øjeblik i en pause eller på vej hjem i toget. Og så får du naturligvis leveret dine varer, når det passer dig.

Klik her for at se og høre mere om nemlig.com appen.

AWARDVINDENDE APP

Nemlig.coms app gør hverdagen nem for kunderne. Med gode filtre, intelligente søgefunktioner og personaliseret indhold skaber de eminente købsoplevelser under hele kunderejsen fra inspiration og køb til den fleksible levering.

Ecommerce-løsningen er integreret i virksomhedens DNA, og nemlig.coms brug af big data på tværs af devices er med til at give at flotte tal omkring kerneforretningen.

Appen vandt Danish Digital Award 2019 i kategorien ”Commerce”, og nemlig.com vandt E-handelsprisen 2019 i kategorien ”B2C-virksomhed med online omsætning over 50 mio. kr.”, hvor juryen lagde stor vægt på appen.

nemlig.com won e-handelsprisen 2019 and is a leading online supermarket
04. RESULTATER

Imponerende resultater

Kunderne viser i de faktiske brugstal, at appen skaber en oplevelse samt løser deres vigtigste shopping behov. Med mere end 15.000 reviews på app store står det klart, at kunderne elsker nemlig.com og i særdeleshed deres nye app. På App Store scorer appen 4.6 – på niveau med de største i branchen. Kunderne udtaler blandt andet:

Jeg er imponeret over, hvor let det er at skabe sig et overblik med hjælp af appen, når der skal handles. Det er et super godt værktøj for den travle familie, der skal handle ind til hele familien. Tak for den.

Nemlig.com kunde

Der er faktisk kun gode grunde til at downloade nemlig.coms app. Men pas på: den nye app er stærkt vanedannende. Den kan faktisk risikere at ændre dit liv.

+25%

nemlig.coms omsætning

+120%

Antal besøg i appen

+58%

Brug af appen

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Ask, han kan fortælle dig meget mere om appen.

ANDRE
CASES

Vi skaber resultater gennem teknologi og design.